SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท อินเตอร์เนชันแนลไรซ์ แอนด์โปรดักซ์ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105534001223
หมวดหมู่ : ข้าวและธัญพืช
ที่อยู่ : เลขที่ 161/115-116 วิภาวดีรังสิต ต.สีกัน อ.ดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 0-2575-0633
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ส่งออกข้าว ขายข้าวในประเทศ

Links