SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท อาหารดี มีคุณ จำกัด
บริษัท อาหารดี มีคุณ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0245546001028
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : เลขที่ 492/3 ศุภกิจ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 2400
โทรศัพท์ : 0-3881-7862
แฟกซ์ : 0-3881-7772
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิต การแปรรูปและการเก็บถนอมเนื้อสัตว์


Links