SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท อาหารจานทอง จำกัด
บริษัท อาหารจานทอง จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105534039832
หมวดหมู่ : 1075 การผลิตอาหารสำเร็จรูป
ที่อยู่ : เลขที่ 46 ลาดพร้าว 110 แยก 1 ต.พลับพลา อ.วังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2567-1626
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

 ผลิตaจำหน่ายเมล็ดทานตะวัน


Links