SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท อารากอนเวิลด์ 54 จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105548116664
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : เลขที่ 174/3 ต.ช้างคลาน อ.อำเภอเมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ : 0-2306-8199
แฟกซ์ : 0-2306-8124
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ที่ใช้รักษาโรค

Links