SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท อาร์แอนด์ดี ฟู้ดส์โปรดักส์ จำกัด
บริษัท อาร์แอนด์ดี ฟู้ดส์โปรดักส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0705547000250
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : เลขที่ 182 หมู่ที่ 6 ต.อ่างทอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ : 0-3230-0193
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตอาหารสำเร็จรูป อาหารกระป๋อง อาหารแห้ง ผัก ผลไม้


Links