SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท อาเชี่ยนผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
บริษัท อาเชี่ยนผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105522017570
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : เลขที่ 67/4 หมู่ที่ 7 พระราม2 ต.แสมดำ อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 0-2415-2045
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

 ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร


Links