SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท อาเคเดีย ฟูดส์ จำกัด
บริษัท อาเคเดีย ฟูดส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105542028992
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : เลขที่ 134/106 หมู่ที่ 5 คู้บอน27 คู้บอน ต.ท่าแร้ง อ.บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : 034-845-082-3
แฟกซ์ : 034-845-082-3
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

 การผลิตเครื่องเทศ ซอสและเครื่องปรุงรสการผลิตแป้ง Flour

Links