SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท อันดามัน เอ็ม เค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
บริษัท อันดามัน เอ็ม เค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0835538001108
หมวดหมู่ : เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก
ที่อยู่ : เลขที่ 5/127 หมู่ที่ 6 ศักดิเดช ต.วิชิต อ.อำเภอเมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 0-7639-1808
แฟกซ์ : 0-7620-0539
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ร้านขายปลีกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

Links