SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท อะกริเอ๊กซ์ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105528016281
หมวดหมู่ : ข้าวและธัญพืช
ที่อยู่ : เลขที่ 139 ปั้น ต.สีลม อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2266-6151-4
แฟกซ์ : 0-2266-6155
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว

Links