SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ออโรร่าเอ๊กซ์ปอร์ต & อิมปอร์ต จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105541024934
หมวดหมู่ : ข้าวและธัญพืช
ที่อยู่ : เลขที่ 40/2 หมู่ที่ 3 ต.พระยาทด อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โทรศัพท์ : 0-3633-3478
แฟกซ์ : 0-3633-3479
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว

Links