SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท อมรินทร์เอเชียเทรดดิ้ง จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0655542000082
หมวดหมู่ : ข้าวและธัญพืช
ที่อยู่ : เลขที่ 63 ระนอง 2 พระราม 5 ต.ดุสิต อ.ดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 0-2668-3539
แฟกซ์ : 0-2668-5955
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว

Links