SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท อภินันท์ค้าข้าว จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105532030064
หมวดหมู่ : ข้าวและธัญพืช
ที่อยู่ : เลขที่ 40/4-5 ประชาราษฎร์สาย1 ต.บางซื่อ อ.ดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : 02-5850492,02-5875961
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว

Links