SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท แบงค์ค๊อก ซางามิ จำกัด
บริษัท แบงค์ค๊อก ซางามิ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105556168163
หมวดหมู่ : 1075 การผลิตอาหารสำเร็จรูป
ที่อยู่ : เลขที่ 88 เอกมัย 10 สุขุมวิท 63 ต.- อ.วัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิตอาหารปรุงสำเร็จบรรจุในภาชนะปิดสนิทโดยวิธีสุญญากาศ


Links