SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท องกรณ์ห้องเย็น จำกัด
บริษัท องกรณ์ห้องเย็น จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0745535000306
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : เลขที่ 60/104 หมู่ที่ 4 เอกชัย ต.เมือง อ.โคกขาม จ.สมุทรสงคราม 74000
โทรศัพท์ : 0-3483-7187
แฟกซ์ : 0-3483-7189
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

 ประกอบกิจการหลักเกี่ยวกับอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง


Links