SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท อเมริเทคไร้ส์ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105528028310
หมวดหมู่ : ข้าวและธัญพืช
ที่อยู่ : เลขที่ 860 ซุ่นหลี ทรงวาด ต.จักรวรรดิ อ.สัมพันธวงศ์ จ.กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : 0-2224-8745
แฟกซ์ : 0-2224-8749
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว

Links