SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท อเมริเทค กรุ๊ป จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105547121125
หมวดหมู่ : ข้าวและธัญพืช
ที่อยู่ : เลขที่ 860 ต.จักรวัง อ.สัมพันธวงศ์ จ.กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : 0-2224-8745
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว

Links