SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ห้องเย็นอธิเกียรติ จำกัด
บริษัท ห้องเย็นอธิเกียรติ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105521002587
หมวดหมู่ : อาหารทะเล
ที่อยู่ : เลขที่ 21/11 หมู่ที่ 2 ฮักษรลักษณ์ สุขุมวิท ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0-2387-0870
แฟกซ์ : 0-2387-2057
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ซื้อขายปลาและกุ้ง

Links