SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ห้องเย็นปรมี จำกัด
บริษัท ห้องเย็นปรมี จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0505545004101
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : เลขที่ 29/111 สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5324-1600
แฟกซ์ : 0-5324-1600
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

 ประกอบกิจการจำหน่ายปลาแช่แข็งและให้บริการห้องเย็น

Links