SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เจ.เอช. อุตสาหกรรม จำกัด
บจ.เจ.เอช. อุตสาหกรรม จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0305539000061
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : 140 หมู่ที่ 1 ถนนสุรนารายณ์ ต.โคกสูง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา #30310
โทรศัพท์ : 0-4429-4591
แฟกซ์ : 0-4437-1178
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์พริกและเครื่องเทศ

Links