SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0107536001061
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : เลขที่ 55/2 หมู่ที่ 2 พระราม 2 ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 0-3482-2700-3
แฟกซ์ : 0-3482-2945
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

จำหน่ายสัตว์น้ำแช่แข็งเพื่อการส่งออกบริการรับฝากแช่สินค้า

Links