SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท หลีเฮง ซีฟู้ด จำกัด
บริษัท หลีเฮง ซีฟู้ด จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0905543000954
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : เลขที่ 91 หมู่ที่ 2 จะนะ-สงขลา ต.จะโทนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โทรศัพท์ : 0-7447-6365
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

 รับซิ้อ ผลิตa จำหน่ายอาหารทะเลแช่แข็ง


Links