SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท สุวิรุฬห์ ชาไทย จำกัด
บริษัท สุวิรุฬห์ ชาไทย จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0573541000169
หมวดหมู่ : ชาและกาแฟ
ที่อยู่ : เลขที่ 126 หมู่ที่ 5 ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทรศัพท์ :  053-712007
แฟกซ์ : 053-754155
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การขายส่งกาแฟชาโกโก้

Links