SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท น้ำมันรำข้าวสุรินทร์ จำกัด
บริษัท น้ำมันรำข้าวสุรินทร์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0325533000078
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : เลขที่ 393/1-4 เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ. จ.สุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ :  081-6000896
แฟกซ์ :  044-666590
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

 การผลิตน้ำมันรำข้าว

Links