SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท สุคันธา ไทยสแน็ค จำกัด
บริษัท สุคันธา ไทยสแน็ค จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105548047859
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : เลขที่ 228/3 หมู่ที่ 5 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพรชบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 0-3248-8311-2
แฟกซ์ : 0-3248-8313
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ส่งออก ขายส่ง ขายปลีกข้าวตัง

Links