SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันพืช จำกัด
บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันพืช จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0205549030631
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : เลขที่ 109 หมู่ที่ 4 บึง-แกรง ต.ห้างสูง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190
โทรศัพท์ :  038-442999
แฟกซ์ : 038-219550
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

 การผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันพืช

Links