SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท สหฟาร์ม จำกัด
บริษัท สหฟาร์ม จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105520015324
หมวดหมู่ : เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก
ที่อยู่ : เลขที่ 128 นวมินทร์ ต.รามอินทร์ อ.คันนายาว จ.กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 0-2510-0051
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

 ขายไก่สด ส่งออกไก่แช่แข็ง และสินค้าแปรรูปจากไก่

Links