SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท สหปราจีนบุรีอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
บริษัท สหปราจีนบุรีอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0255530000027
หมวดหมู่ : อาหารกระป๋อง
ที่อยู่ : เลขที่ 58/35 นาวิน เชื้อเพลิง ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2249-2528? 0-2249-7402, 0-26711485-8
แฟกซ์ : 0-2249-9133-4
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตผักและผลไม้กระป๋อง

Links