SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท สวนไทย จำกัด
บริษัท สวนไทย จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105536074651
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : เลขที่ 47/418-420 นิมิตรใหม่ 3/1 นิมิตรใหม่ ต.มีนบุรี อ.มีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ : 02-914-5078, 02-914-5079, 02-914-5080
แฟกซ์ : 02-914-5081
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

 จำหน่ายพืชผลทางการเกษตร

Links