SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท สยามร่วมกิจสหมิตร จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105524007288
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : เลขที่ 117 หมู่ที่ 3 เทพารักษ์ เทพารักษ์ ต. อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0-2758-2521-5
แฟกซ์ : 0-2394-1120
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

 น้ำมันพืชเนยเทียม

Links