SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท สยามธัญญค้าข้าว จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105534106408
หมวดหมู่ : ข้าวและธัญพืช
ที่อยู่ : เลขที่ 868/96-97 ชั้น 9 ไทยสาธิต คอนโดมิเนียม วานิช 2 ทรงวาด ต.ตลาดน้อย อ.สัมพันธวงศ์ จ.กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : 0-2639-7335-6
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว

Links