SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท สยามชัยอาหารสากล จำกัด
บริษัท สยามชัยอาหารสากล จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0855529000064
หมวดหมู่ : อาหารทะเล
ที่อยู่ : เลขที่ 73/3 หมู่ที่ 2 เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
โทรศัพท์ : 0-7783-3861-4
แฟกซ์ : 0-7782-1414
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ส่งออกเนื้อปลาบดaสัตว์น้ำชนิดต่างๆaอาหารกึ่งสำเร็จรูปและสำเร็จรูปแช่แข็ง

Links