SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เจ ซิตี้ จำกัด
บจ.เจ ซิตี้ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105532103061
หมวดหมู่ : อาหารเบเกอรี่
ที่อยู่ : 55 ซอยพหลโยธิน 48 ถนนพหลโยธิน ต.อนุสาวรีย์ อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร #10220
โทรศัพท์ : 0-2632-9871
แฟกซ์ : 0-2632-9875
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต จำหน่ายปลีกคุ๊กกี้และขนมปัง

Links