SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท สยามเกรนส์ จำกัด
บริษัท สยามเกรนส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105525018429
หมวดหมู่ : ข้าวและธัญพืช
ที่อยู่ : เลขที่ 1/14-16 ธนาคารกรุงเทพ เสือป่า ต.ป้อมปราบ อ.ป้อมปราบ จ.กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : 0-2223-6305-7
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว

Links