SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท สยาม ฟู๊ด โปรดักส์ จำกัด มหาชน
บริษัท สยาม ฟู๊ด โปรดักส์ จำกัด มหาชน
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0107536000072
หมวดหมู่ : อาหารกระป๋อง
ที่อยู่ : เลขที่ 195 สาทรใต้ ต.ยานนาวา อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2287-7000
แฟกซ์ : 0-2670-0154
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

สับปะรดกระป๋องน้ำสับปะรดเข้มข้น

Links