SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท สยาม พาราไดส์ เฮลธ์ โพรดักส์ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0505553004794
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : เลขที่ 200/87 หมู่ที่ 5 เชียงใหม่-แม่โจ้ ต.ฟ้าฮ่าม อ.อำเภอเมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 5000
โทรศัพท์ : 0-5385-2434
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

จำหน่ายน้ำมันมะพร้าว

Links