SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท สมิงฟูดส์ จำกัด
บริษัท สมิงฟูดส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0775545000155
หมวดหมู่ : อาหารกระป๋อง
ที่อยู่ : เลขที่ 64/1 หมู่ที่ 5 เขาสมิง-บ่อไร่ สุขุมวิท ต.ทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130
โทรศัพท์ : 039-619-328-9
แฟกซ์ : 039-619-331
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

 ประกอบกิจการผลิตผลไม้กระป๋อง สับปะรดกระป๋อง น้ำผลไม้กระป๋อง ฯลฯ

Links