SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท สมาพันธ์เฮลธ์ จำกัด
บริษัท สมาพันธ์เฮลธ์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105556189730
หมวดหมู่ : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (ISIC CODE 1079)
ที่อยู่ : 7 ซอยโพธิ์แก้ว 4 ต.คลองจั่น อ.บางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2948-4888
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

 ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจัดจำหน่าย เวชสำอางและอุปกรณ์การแพทย์

แผนที่ :


Links