SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท สมบัติศิริ มารีน จำกัด
บริษัท สมบัติศิริ มารีน จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0745547001248
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : เลขที่ 99/20 หมู่ที่ 4 เอกชัย ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 0-3483-7486
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

 ประกอบกิจการค้าเนื้อสัตว์แช่แข็งประเภทอาหารทะเล


Links