SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท สงวนอุตสหกรรมอาหาร จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 9555510000143
หมวดหมู่ : อาหารเบเกอรี่
ที่อยู่ : เลขที่ 7/2 มะลิ ผังเมือง 4 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทรศัพท์ : 0-7321-4969
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ขายขนมปัง เบเกอรี่

Links