SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0305517000077
หมวดหมู่ : แป้งและแป้ง
ที่อยู่ : เลขที่ 120 หมู่ที่ 4 ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-233-200
แฟกซ์ : 044-212-270
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

 การผลิตแป้งมันสำปะหลัง

Links