SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท สไมล์ ฟรุ๊ต
บริษัท สไมล์ ฟรุ๊ต
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0215546000285
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : เลขที่ 26/1 หมู่ที่ 7 ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โทรศัพท์ : 0-3863-2028
แฟกซ์ : 0-3863-3261
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ารแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

Links