SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ส ร่วมไทย จำกัด
บริษัท ส ร่วมไทย จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105539121456
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : เลขที่ 21/4 หมู่ที่ 1 พระราม 2 ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 0-3481-3714-5
แฟกซ์ : 0-3444-1600
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

 อาหารทะเลสัตว์น้ำอื่นๆทั้งน้ำเค็ม น้ำจืด

Links