SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ศิริเรืองอำไพ จำกัด
บริษัท ศิริเรืองอำไพ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0505556002229
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : เลขที่ 60/1 หมู่ที่ 6 ต.ตลาดขวัญ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ : 053-484552, 053-867260
แฟกซ์ : 053-484553a 053-867260
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

จำหน่ายปลีก-ส่งเครื่องเทศ

Links