SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ศรีไทย ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ศรีไทย ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105534123078
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : เลขที่ 247/1 หมู่ที่ 4 3B ต.แพรกษา อ.อำเภอเมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 0-2710-6521-5
แฟกซ์ : 0-2324-0927-8
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตซอสมะเขือเทศaซอสพริกบรรจุหีบห่อ

Links