SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ศรีเรืองไทย จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105515006657
หมวดหมู่ : ข้าวและธัญพืช
ที่อยู่ : เลขที่ 1002 ตลาดน้อย เจริญกรุง ต. อ. จ.กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

 ทำการค้า ยาง ไม้ ปอ ฝ้าย นุ่น ครั่ง ข้าว ปลายข้าว ถั่ว งา

Links