SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท วุฒิชัยโปรดิวส์ จำกัด
บริษัท วุฒิชัยโปรดิวส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105520005400
หมวดหมู่ : ข้าวและธัญพืช
ที่อยู่ : เลขที่ 278 พลับพลาไชย ต. อ.ป้อมปราบ จ.กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : 0-2623-0505
แฟกซ์ : 0-2224-4805
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว

Links