SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท วุฒิชัย โปรดิวส์ จำกัด
บริษัท วุฒิชัย โปรดิวส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105520005400
หมวดหมู่ : ข้าวและธัญพืช
ที่อยู่ : เลขที่ 941 หมู่ที่ 15 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2706-1996-8
แฟกซ์ : 0-2706-1994
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว

Links