SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท วีอาร์เอ็ม เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท วีอาร์เอ็ม เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0505549002731
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : เลขที่ 40/7 หมู่ที่ 4 ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.ท่าศาลา อ.อำเภอเมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 0-5326-2896
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

นำเข้าและจำหน่ายสินค้าประเภทเนื้อสัตว์ ซากสัตว์แช่แข็ง


Links