SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท วีแอนด์เค สับปะรดกระป๋อง จำกัด
บริษัท วีแอนด์เค สับปะรดกระป๋อง จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0705548000121
หมวดหมู่ : อาหารกระป๋อง
ที่อยู่ : เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 7 ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 70180
โทรศัพท์ : 0-3272-1073
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิตผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋องและผักกระป๋อง

Links