SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท วี เค แพคตอรี่ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105529033554
หมวดหมู่ : อาหารกระป๋อง
ที่อยู่ : เลขที่ 6/12 สุขสวัสดิ์ 2 ต. อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 0-2468-0477
แฟกซ์ : 0-2477-2222
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

 ผลิตปลากระป๋อง

Links